Mailchimps skrivråd – bland de bästa

Mailchimp – tjänsten för att skicka mejl som nyhetsbrev och liknande – har en Content Style Guide som är en av de bästa jag vet. Rejält omfattande, med avdelningar för Voice and tone, Writing legal content, och mycket mer. Visserligen på engelska, men lätt att tillämpa även för andra språk.

Utvecklad för det egna företaget, men generöst nog har de gjort den fritt tillgänglig för alla, under en Creative Commons-licens. 

Bild: Thomas Skirde från Pixabay

Kurt Vonneguts åtta råd till skribenter

Det råder ingen brist på skrivråd från författare. Men Kurt Vonneguts åtta råd – här via Maria Popovas utmärkta BrainPickings – är väl värda att läsa och glädjas åt:

Nummer tre: Keep it simple
”As for your use of language: Remember that two great masters of language, William Shakespeare and James Joyce, wrote sentences which were almost childlike when their subjects were most profound. ‘To be or not to be?’ asks Shakespeare’s Hamlet. The longest word is three letters long.
Joyce, when he was frisky, could put together a sentence as intricate and as glittering as a necklace for Cleopatra, but my favorite sentence in his short story Eveline is just this one: ‘She was tired.’ At that point in the story, no other words could break the heart of a reader as those three words do.”

Eller nummer sju: Pity the reader
”Our audience requires us to be sympathetic and patient teachers, ever willing to simplify and clarify, whereas we would rather soar high above the crowd, singing like nightingales.”

För den mer litterärt fokuserade finns också hans föreläsning på NYU, i animerad version.

Kurt Vonnegut.
(Public domain bild från Wikimedia Commons.)