Errata

Sidan 56: Ska stå långsammare

Sidan 127: Ska stå typvärdet för ordlängd (ej medianen)

Sidan 161: Studien av fem olika typer av text gjordes av Jakob Nielsen och John Morkes.

Sidan 206: Storskaliga ska vara fetstilat.