Om

Jonas Söderström har arbetat med publicering på nätet sedan 1995, och skapat innehåll och struktur för webbplatser och intranät åt otaliga organisationer och företag. Han har kallats ”den svensk som kommer närmast titeln webbanvändbarhets-guru”. 2012–2015 var han en av ledamöterna i Användningsforum, regeringens särskilda arbetsgrupp för att säkra tillgänglighet och användbarhet för digitala system.

Han var även en av Sveriges första bloggare: bloggen Blind Höna startade 2001. Han var även en av Sveriges första twittrare.

Som journalist arbetade han från 1978 med textredigering och formgivning på tidningar som Forskning & Framsteg, Vagabond, Omvärlden, Socionomen och M – Magasinet för klassisk musik.

Han utbildar journalister, bloggare och skribenter både i Sverige och i ett antal länder där pressfriheten och demokratin är starkt begränsad, på uppdrag av Sida och Europarådet.

Han är pionjär för begreppet digital arbetsmiljö, och väckte stor uppmärksamhet med boken Jävla skitsystem! (utökad och omarbetad upplaga, Karneval 2015).

Samma år fick han också Stimdis (Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa–datorinteraktion) stora pris, bland annat för att ”slagfärdigt ha spridit det skrivna ordet”.