”En av de mest kompletta böcker jag har läst om att skriva …”

Wow… Fantastiskt fin och positiv recension i Språkbruk:

”Inte så jävla krångligt! är en av de mest kompletta böcker jag har läst om att skriva digitalt – eller att skriva över huvud taget.”

Redaktören och språkvetaren Bianca Holmberg tycker att boken lyckas ”att förklara webbtänk genom att göra det mycket konkret.” Men att det också funkar på papper. ”Som Jonas Söderström påpekar är formuleringen ’att skriva digitalt’ ungefär lika intetsägande som ’att skriva på papper’. Mer än publiceringsplattform handlar det om vem du skriver för, vad du skriver och varför du skriver. Det gäller både på webben och på papper.”

Dessutom det här:

Ett av avsnitten i boken var i det närmaste terapeutiskt att läsa, nämligen det om att skriva instruktionstexter i olika system. Jag insåg att jag inte är den enda som råkat ut för obegripliga instruktioner och konstiga felmeddelanden i diverse interna system. Ett välkommet avsnitt som jag hoppas når dem som faktiskt utvecklar dessa system.

Språkbruk ges ut av Svenska avdelningen vid det finländska Institutet för de inhemska språken.

Konkret och komplett om att skriva digitalt.